สถานะข้อบกพร่องในจุดควอนตัมอินเดียม

เซลล์ควอนตัมจุดใหม่ที่พัฒนาขึ้นที่ห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอสอาลามอสจับคู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ควอนตัมดอทที่มีอยู่ แต่ไม่มีสารตะกั่วหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษอื่น ๆ ที่เซลล์สุริยะส่วนใหญ่ประเภทนี้พึ่งพาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเท่านั้นพวกเขายังเผยให้เห็นถึงกลไกที่ใช้ในการทนทานต่อข้อบกพร่องที่น่าทึ่ง แทนที่จะขัดขวางประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

สถานะข้อบกพร่องในจุดควอนตัมอินเดียมซีลีนทองแดงจริงช่วยกระบวนการโฟโตคอนเวอร์เจนซ์จุดควอนตัมพบการใช้งานมากมายแล้วและกำลังจะมีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกมันเป็นตัวปล่อยแสงที่มีประสิทธิภาพมาก พวกเขาแตกต่างจากวัสดุเปล่งแสงชนิดอื่นเนื่องจากสีไม่คงที่และสามารถปรับได้อย่างง่ายดายโดยการปรับขนาดจุดควอนตัม คุณสมบัตินี้ถูกใช้ในจอแสดงผลและโทรทัศน์และในไม่ช้าจะช่วยให้หลอดไฟมีประสิทธิภาพและปรับสีได้มากขึ้น