การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อรวมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์

การใช้ AI เพื่อปรับปรุงยานยนต์อิสระนั้นยากมากเนื่องจากความซับซ้อนของส่วนประกอบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลของยานพาหนะรวมถึงความแปรปรวนในสภาพภายนอกเช่นสภาพอากาศสภาพถนนภูมิประเทศภูมิประเทศรูปแบบการจราจรและแสงความก้าวหน้ากำลังเกิดขึ้น แต่ความปลอดภัยยังคงเป็นข้อกังวลที่สำคัญกลุ่มได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยให้บริษัท

สามารถจัดการกับความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่าในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของเทคโนโลยีอิสระ พวกเขากำลังร่วมมือกับ บริษัทหลายแห่งในพื้นที่ เราเห็นความพยายามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วทั้งอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยที่มีบริษัท สตาร์ทอัพและทีมวิจัยหลายร้อยแห่ง การแก้ปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายสาขาทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการผลิต เหตุผลหนึ่งที่งานนี้มีความท้าทายอย่างมากคือ AVs เป็นระบบที่ซับซ้อนที่ใช้ AI และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อรวมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อการตัดสินใจขับรถตามเวลาจริง AV ทั่วไปเป็น mini-supercomputer บนล้อ มีตัวประมวลผลและตัวเร่งความเร็วมากกว่า 50 ตัวที่ใช้โค้ดมากกว่า 100 ล้านบรรทัดเพื่อสนับสนุนการมองเห็นคอมพิวเตอร์การวางแผนและงานการเรียนรู้ของเครื่องอื่น ๆ